Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 mei 2018

Regenboogzebrapad Westland geopend

Woensdagmiddag 9 mei 2018 hebben D66-steunraadslid Maxim van Ooijen en emancipatiewethouder Marga de Goeij het nieuwe Regenboogzebrapad officieel in gebruik genomen. Zij werden daarbij vergezeld door Karin Blankenstein, voorzitter van de John Blankenstein Foundation, en Arnout van Kooij, voorzitter van COC Haaglanden.

Het pad, een wereldwijd symbool van maatschappelijke zichtbaarheid en emancipatie van lhbti’s, is aangelegd op het middeneiland van het busstation aan de Verdilaan in Naaldwijk. In november 2017 diende D66 Westland een motie in bij de Westlandse gemeenteraad om tot de aanleg van dit mooie symbool te komen. De motie werd gesteund door CDA Westland, GroenLinks Westland en PvdA Westland en is overgenomen door het college van B&W.

Maxim van Ooijen: “In 2011 is Westland door een motie van D66 een Koplopergemeente geworden. Nu heet dat Regenboogstad. Wij krijgen geld van het ministerie van OCW om te werken aan zichtbaarheid en acceptatie van de lhbti’s in onze gemeente. Dit pad is ervan betaald, maar ook zorgen we dat er voorlichting op scholen gegeven kan worden en dat sportverenigingen beleid kunnen maken voor een veilig sportklimaat.”

“Er zijn mensen, ook homo’s en lesbiennes zelf, die zo’n pad volslagen onzin vinden. Dat het juist mensen apart zet en dat ‘ze’ maar ‘normaal’ moeten doen. Het zijn precies dat soort opmerkingen die bewijzen dat zichtbaarheid zo ontzettend nodig is en dat acceptatie helemaal niet vanzelfsprekend is. Ook in ons mooie Westland zijn er jongeren die hun vrienden kwijtraken of het huis uitgezet worden als ze uit de kast komen. En er zijn ouderen die met de nek worden aangekeken bij de kaartmiddagen. Zolang dat soort dingen nog gebeurt en zolang ‘normale’ mensen op de sociale media afkeurende of zelfs onverdraagzame opmerkingen maken, is dit regenboogpad een bittere noodzaak”, zegt Maxim van Ooijen.

In het nieuwe Westlandse bestuursakkoord voor de periode 2018-2022 is op aangeven van D66 Westland opgenomen dat Westland een Regenboogstad blijft en dat met name voorlichting op scholen en sportactiviteiten aandacht krijgen.