Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 27 april 2018

Ruimte voor constructieve oppositie

“Het bestuursakkoord dat op Koningsdag is gepresenteerd, biedt voldoende ruimte voor een constructieve oppositie”, stelt fractievoorzitter Benjamin Hofland van D66 Westland, “wij zien veel van onze aangedragen suggesties terug en daarnaast zien we mogelijkheden om de komende jaren in samenwerking met de coalitie mooie dingen te bereiken.”

Het nieuwe bestuursakkoord is een akkoord op hoofdlijnen. Nog niet zoals D66 Westland het zich had voorgesteld, maar in ieder geval een stuk gestroomlijnder dan het akkoord uit 2014. Het verbeteren van de bestuurscultuur heeft zeker de steun van D66. In september volgt het collegewerkprogramma dat wat D66 betreft ook een hoofdlijnenprogramma wordt.

Benjamin Hofland: “Veel van onze voorstellen zijn een op een overgenomen. Zo komt er eindelijk een nieuw beleid voor het cultuurhistorisch erfgoed, wat ons betreft opgewerkt vanuit het veld. Wij wilden een voortzetting van het Leefomgevingsfonds om meer groen te realiseren en dat komt er ook. De voorlichtingslessen op scholen binnen het LHBTI beleid worden ook serieus aangepakt en het inzetten op preventie in de zorg om problemen te voorkomen, staat ook in het akkoord. Er is dus heel goed naar ons geluisterd.”

Het enige punt dat nog niet is overgenomen, is het zorgen dat patiënten ongestoord hun eigen cannabisolie kunnen maken. “Er staat niets over cannabis in het bestuursakkoord”, zegt Benjamin Hofland, “dus dat betekent dat het een vrije kwestie is. Bij de discussie eerder dit jaar bleek dat de LPF op onze lijn zat. Dat geeft ons de ruimte om samen met deze partij en de oppositie tot een goede oplossing te komen.”

“Bij de presentatie van het akkoord en de beoogde wethouders is nadrukkelijk gezegd dat er ruimte moet zijn voor de oppositie en voor de raad als geheel om met eigen voorstellen en ideeën te komen. Die ruimte gaan wij zeker gebruiken om te proberen ons eigen stempel te drukken op de komende bestuursperiode. Wij hebben een traditie van positief kritisch opereren in de raad en dat zetten wij voort om te komen tot een Westland waar iedereen mee kán doen en iedereen mee mág doen”, aldus fractievoorzitter Hofland.