Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 april 2018

D66: stel een hoofdlijnenakkoord op!

Maandag 9 april 2018 vergaderde de gemeenteraad van Westland over het eindverslag van de verkenning naar een coalitie voor de bestuursperiode 2018-2022. Fractievoorzitter Benjamin Hofland hield zijn maidenspeech.

Het moge duidelijk zijn dat 21 maart voor D66 Westland anders verliep dan wij vooraf gehoopt hadden. Na de verkiezingen hebben wij ons echter weer opgericht om te werken aan een Westland waar iedereen mee kán en mee mág doen.

Op verzoek van de fractievoorzitter van het CDA hebben de heren Koos Karssen en Matthé Elema gesprekken gevoerd om te verkennen welke combinatie van partijen de meest kansrijke optie vormt om te komen tot een stabiele coalitie. D66 Westland was ook uitgenodigd en wij hebben de beide verkenners voorzien van informatie vanuit ons perspectief.

D66 Westland pleit voor een brede coalitie, waarin politiek links en rechts, behoudend en vernieuwend vertegenwoordigd is. De coalitie moet beogen om een zo groot mogelijk draagvlak te realiseren. D66 is hierin ook bereid mee te denken en zijn verantwoordelijkheid te nemen. Het doet ons goed in het rapport te lezen dat D66 door meerdere partijen gezien wordt als een serieuze partner.

Formeren is soms als een kinderfeestje, er zijn immers weinig kinderfeestjes waarbij de hele klas uitgenodigd wordt. D66 Westland had graag gezien dat alle partijen vooraf met elkaar om de tafel waren gegaan, om af te spreken hoe wij met elkaar om willen gaan binnen de gemeenteraad van Westland, om vervolgens over het wat te spreken. Eerst het hoe, dan het wat.

Waar kinderfeestjes zijn, zijn er teleurstellingen onder degenen die niet uitgenodigd zijn. Aan iedere partij is het om hier op zijn eigen manier mee om te gaan. D66 Westland wil de onderhandelende partijen graag nog het volgende meegeven, namelijk: een hoofdlijnenakkoord.

Ga om de tafel zitten met een aantal partijen en stel een akkoord op bestaande uit vijftien punten en laat buiten dit akkoord ook ruimte voor elkaar, maar bovenal ruimte voor de raad. Timmer de komende vier jaren niet helemaal dicht, maar laat de gemeenteraad van Westland ook écht het hoogste orgaan zijn. Dit zal ervoor zorgen, dat iedereen in deze raadzaal mee kan doen, en dat iedereen ook wat te vertellen heeft. Dit doet wat D66 betreft het meeste recht aan de politieke verhoudingen in de raad en de stem van de kiezer die 21 maart gesproken heeft.

Benjamin Hofland
fractievoorzitter D66 Westland
9 april 2018