Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 maart 2018

D66: Maak Westland klaar voor extreem weer

Door opwarming van de aarde verandert het klimaat. Ook in Nederland zijn er bijvoorbeeld steeds meer grote buien. Tuinen, kelders en riolen lopen over en plassen blijven op straat liggen. Dit probleem wordt steeds groter! D66 Westland zet zich in om klimaatverandering tegen te gaan. Bovendien wil D66 de gemeente Westland klaarmaken voor de gevolgen van klimaatverandering. Als we in Nederland niets doen kan de schade door extreem weer in 2050 opgelopen zijn tot 70 miljard euro. D66 wil weten welke kansen er zijn om beter om te gaan met hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen in onze gemeente. D66 Westland-lijsttrekker Benjamin Hofland: “Westland is een gemeente met een groot bebouwd oppervlak. Wegen, huizen en kassen nemen veel ruimte in en er is dus weinig ruimte voor regenwater om de grond in te trekken. Zeker in De Lier kennen we de gevolgen al. Meer ruimte voor groen kan de overlast door extreem weer helpen voorkomen.” D66 Westland wil nu werk maken van het omgaan met klimaatverandering. Daarom pleit de partij in schriftelijke vragen aan het college van B&W voor een lokale klimaatstresstest om te kijken wat onze wijken nodig hebben.

Klimaatstresstest biedt kansen
D66 wil dat mensen mooi en prettig wonen. Dat betekent dat we klimaatverandering tegengaan. Tegelijkertijd weten we dat er ook nu al steeds vaker extreem weer is waar we ons tegen willen beschermen. D66 Tweede Kamerlid Matthijs Sienot stelt Kamervragen over het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering: “Door meer bomen in onze straten, groene daken en meer natuurgebieden rond onze dorpen en steden, kunnen we al beter omgaan met heftige regenbuien. En het biedt bescherming tegen grote hitte. En groene buurten zijn fijner om te wonen en te sporten dan wijken waar alleen maar beton is. Het klaarmaken van Westland voor klimaatverandering is vooral een kans om onze wijken mooier, slimmer en fijner te maken. Het kabinet heeft ervoor gezorgd dat gemeenten hier ook extra geld voor beschikbaar krijgen.” Een ander voorbeeld is een plein waar bij droog weer kan worden gebasketbald en geskatet. Bij zware regenval wordt het plein als bassin gebruikt dat het regenwater van het plein en de daken opvangt. Daarmee stroomt niet al het water direct in het riool, zodat overstromingen worden voorkomen.

Groener en prettiger
D66 Westland heeft er al voor gezorgd dat in Naaldwijk op de plek van het gesloopte gemeentehuis tijdelijk groen komt en over een paar jaar een definitieve openbare groenvoorziening in het centrum van Naaldwijk. Voor de volgende vier jaar zet D66 Westland onder andere vol in op het bouwen van gasloze woningen en het aanleggen van meer groen in en buiten de dorpskernen. Op aandringen van D66 is bovendien in het regeerakkoord vastgelegd dat alle kolencentrales in Nederland uiterlijk in 2030 worden gesloten.