Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 21 februari 2018

“Laat cannabisplanten van Westlandse patiënten gewoon staan!”

Tot ongenoegen van waarnemend burgemeester Van Ardenne nam de gemeenteraad van Westland dinsdag een motie van D66 aan waarin zij werd opgeroepen om met de politie en het Openbaar Ministerie te regelen dat het bezit van vijf cannabisplanten voor medicinaal gebruik niet meer wordt gehandhaafd.

D66-fractievoorzitter Tamara van Riet: “Er zijn veel Westlanders die wietolie gebruiken om bijvoorbeeld de nare effecten van chemokuren tegen te gaan. Nu is het zo dat als de politie de planten ziet staan, zelfs als er niemand heeft geklaagd, ze de planten uit de grond trekken. Dat heeft toch helemaal geen zin. Voor vijf planten of minder krijg je zelfs niet eens een bekeuring.”

De discussie in de raad verliep moeizaam, waarbij vooral de nadruk lag op allerlei landelijke regels. Tamara van Riet: “Eigenlijk is het heel simpel. Je mag als gemeente prioriteiten stellen voor politie-inzet. Andere gemeenten nemen dezelfde stap om patiënten niet te benadelen en wij vinden dat Westland niet achter mag blijven. Het welzijn van onze inwoners gaat voor ons boven het strakke optreden dat de burgemeester graag wil”.

Het is nog niet bekend op welke manier burgemeester Van Ardenne gehoor gaat geven aan de oproep in de motie.

—————————————————————————————————————

Bijdrage van fractievoorzitter Tamara van Riet in de raadsvergadering van 20 februari 2018 bij de indiening van de motie ‘Handhaving medicinale cannabis’.

Tijdens de vorige raadsvergadering heb ik wederom aandacht gevraagd voor de kleinschalige thuisteelt van maximaal vijf cannabisplanten voor eigen gebruik. Ik heb toen een motie ingediend die verzocht om niet tot handhaving door de politie over te gaan bij het aantreffen van maximaal vijf planten, ongeacht of de planten voor medicinaal of recreatief gebruik bedoeld zijn.

Binnen deze raad was hiervoor niet voldoende steun. Daarom ben ik vandaag terug met een motie die in ieder geval op meer steun kan rekenen. Deze motie focust op kleinschalige thuisteelt uitsluitend voor medicinaal gebruik. We hebben het hier over o.a. kankerpatiënten die bijwerkingen van chemotherapie willen beteugelen, maar ook reuma- en ms-patiënten.

Bij de vorige raadsvergadering bleek soms spraakverwarring te zijn over het begrip ‘handhaving’. Hier wil ik graag nog een korte toelichting op geven. Zoals bekend, is het beleid in Nederland dat het Openbaar Ministerie niet strafrechtelijk vervolgt wanneer een particulier maximaal vijf planten voor eigen gebruik heeft.

Echter, de politie handhaaft wél wanneer zij dit op het spoor komt. Dit betekent dat de planten in álle gevallen in beslag worden genomen en vernietigd. We hebben dit gisteren nog nagevraagd bij de Bureauchef van Politie Westland en die heeft ons inderdaad bevestigd dat het zo is dat de planten áltijd verwijderd worden wanneer deze door de politie gezien worden. Ongeacht dus of er een melding voor overlast of iets dergelijks is geweest. En ongeacht of deze planten voor medicinaal gebruik worden geteeld.

Dit is nu precies wat we niet willen. Daarom dien ik nu een motie in die de maximaal vijf planten bij een particulier, uitsluitend voor medicinaal gebruik, moet beschermen.

Ik zal de motie nu voordragen.

Tamara van Riet
fractievoorzitter D66 Westland
20 februari 2018