Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 februari 2018

D66: laat kleine thuisteler cannabisplanten houden

Tijdens de raadsvergadering van 23 januari 2018 brak fractievoorzitter Tamara van Riet een lans voor de thuistelers van cannabis. Iedereen mag maximaal vijf planten thuis telen voor eigen gebruik zonder bestraft te worden. Alleen als de politie op de hoogte raakt van de planten, wordt er ingegrepen en worden de planten geruimd. Ook als deze planten voor medicinaal gebruik worden geteeld.

D66 Westland ziet het liefst dat de politie de kleine thuistelers hun planten laat houden. Met een motie probeerde Tamara van Riet het college zo ver te krijgen dat dit ook het geval zou zijn. Helaas werd deze motie verworpen. Een tweede motie om alleen de planten die voor medische doeleinden werden geteeld te laten staan, werd aangehouden tot de volgende vergadering.

Lees hieronder de bijdrage van Tamara van Riet en de moties.

———————————————————————————————-

Cannabis is een hot issue. Dat zei ik al bij de begrotingsbehandeling in november. D66 heeft er voor gezorgd dat het regeerakkoord een mogelijkheid biedt voor legale teelt en Westland is geheel terecht door onze burgemeester aangemeld als pilotgemeente. Daarnaast liggen er duidelijke Westlandse kansen voor medicinale teelt (hiervoor hebben we daarnet een motie behandeld). Dit zijn mooie professionele initiatieven.

Waar ik vanavond aandacht voor wil vragen is de kleinschalige thuisteelt van maximaal vijf planten voor eigen gebruik. Zoals bekend is het beleid in Nederland dat het Openbaar Miniserie niet strafrechtelijk vervolgt wanneer een particulier maximaal vijf planten voor eigen gebruik heeft. Echter, de politie handhaaft wel wanneer zij dit op het spoor komt. De planten worden in beslag genomen en vernietigd. Wat D66 betreft onterecht!

Op 31 augustus 2017 heb ik een rondvraag in de commissie Bestuur gesteld waarin ik onder andere heb gevraagd om een oplossing voor deze onterechte handhaving te vinden. D66 Westland vindt dat de schaarse politiecapaciteit die we in Westland beschikbaar hebben niet ingezet moet worden voor handhaving van maximaal vijf planten voor eigen gebruik. Daarom dien ik vanavond een motie in.

Eerder spraken we met elkaar over het zogenaamde Tilburgs model waarbij niet gehandhaafd wordt wanneer is vastgelegd dat de planten voor medicinaal gebruik bestemd zijn. Tijdens de raadsinformatieavond bleek echter dat medicinaal en recreatief gebruik door elkaar lopen en er geen strakke scheidslijn is.

Bovendien komt er allerlei administratieve rompslomp kijken bij het vastleggen van medicinaal gebruik: verschillende bewijsstukken zoals een doktersverklaring moeten overlegd worden en deze dossiers moeten voor de politie inzichtelijk worden gemaakt. Erg omslachtig allemaal. Daarom pleit D66 voor het Westlands model. Deze komt neer op het niet handhaven door de politie bij het hebben van maximaal vijf planten voor eigen gebruik ongeacht of dit voor medicinaal of recreatief gebruik is.

Tamara van Riet
fractievoorzitter D66 Westland
23 januari 2018