Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 24 januari 2018

Mooi, waardevol en nuttig werk

Deze column is verschenen in Het Hele Westland van 24 januari 2018.

“En, wat heb je nu bereikt in die acht jaar gemeenteraad?” Die vraag wordt mij vaak gesteld nadat ik had aangekondigd niet terug te keren in de gemeenteraad na de verkiezingen in maart 2018. Goede vraag. Ik kan wel mijn lijstje met succesjes opnoemen uiteraard. Dat lijstje begint met dat ik ervoor gezorgd heb dat er een LHBT-beleid is, met als kroon op het werk een regenboogzebrapad dat er nu echt komt in Naaldwijk op het busstation. Dat er een ruiterpadennetwerk wordt aangelegd, dat er een gemeenteapp komt, dat er een sportprijs is voor G-sporters. Dat er meer aandacht is voor gasloos bouwen, hoger onderwijs en medicinale cannabis. Hartstikke leuk en goed natuurlijk en op al deze punten ben ik supertrots!

Maar is dit nu waar het uiteindelijk om gaat? Het gaat niet altijd om de losse concrete succespunten. Voor mij is juist van belang dat ik het D66-geluid kan laten horen, het sociaal-liberale verhaal onder de aandacht kan brengen. Deze jaren heb ik mede zorg gedragen voor een integer bestuur. Daarnaast vond en vind ik het heel belangrijk om continuïteit in bestuur te borgen in plaats van louter incidentenpolitiek bedrijven. Een grote gemeente als Westland verdient toch politici die meer voortbrengen dan alleen klachten over scheefliggende stoeptegels?

Het gaat om hoofdlijnen en een visie voor de toekomst en die heeft D66. Het onzichtbare werk zit ook vaak in het ervoor zorgen dat plannen steeds beter worden. Dat kan door telkens een positief-kritische inbreng te geven. En uiteraard ook door het college scherp te controleren. Door beleidskaders te geven. Dat is voor mij de drijfveer geweest en ik ben er trots op dat ik daaraan heb kunnen bijdragen! Het raadswerk is mooi, waardevol en nuttig werk en ik voel mij vereerd dat ik dat heb mogen doen voor álle Westlanders. Bedankt!

Tamara van Riet
fractievoorzitter D66 Westland
tamara@d66westland.nl

 

 

 

Thema

Een bestuurlijk sterk en financieel gezond Westland

D66 streeft naar persoonlijke vrijheid, naar een samenleving waarin mensen zelf bepalen hoe zij hun leven inrichten, en waarin mensen vrij zijn in verbondenheid. Uitgaande van persoonlijke vrijheid in verbondenheid met anderen is het van groot belang dat overheden zich aan door henzelf gestelde regels houden, democratische verantwoording afleggen en controleerbaar zijn. D66 is daarom een sterke voorvechter van een democratische rechtsstaat waarop mensen invloed en inspraak hebben.

Lees meer