Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 7 januari 2018

Wateringen snel weer verbinden met Leyenburg

De Seniorenraad Westland heeft onlangs een open brief geschreven over de ontbrekende busverbinding tussen Wateringen en Leyenburg. Deze verbinding is iets waar D66 Westland al lang mee bezig is. Een aantal keer heeft er een bus 27 gelopen tussen Wateringen en Den Haag. Zo was er in de jaren negentig een kleine HTM-bus van het eindpunt van (toen nog) tram 8 en 9 naar Suydervelt.

Later kwam er een volwaardige buslijn van het nieuwe busstation Leyenburg naar het bedrijventerrein Wateringse Veld (Vlasser). Eind september 2010 ging de HTM ineens met een taxi rijden. Reden voor de D66-fractie om schriftelijke vragen te stellen. Daarna is het met de buslijn niet meer echt goed gekomen. Veolia nam eind 2010 te buslijn over, een jaar later was de HTM weer aan de beurt.

Niet veel later werd de buslijn opgeheven. De gemeenteraad van Westland protesteerde hevig, maar dat was niet besteed aan de toenmalige Haagse wethouder Peter Smit, die in het Stadsgewest Haaglanden het openbaar vervoer in zijn portefeuille had. Tijdens een debat in het Stadsgewest vergeleek hij de aantallen reizigers van bus 27 met bus 37. Hij riep dat 37 honderden reizigers per week had en 27 maar twee reizigers per rit. Een onmogelijke vergelijking dus, maar het deed de overige gemeenten beslissen in te stemmen met de opheffing. Sindsdien is er geen directe verbinding meer tussen Wateringen en Den Haag Zuidwest, op tram 16 na.

D66 Westland steunt de Seniorenraad in hun actie om de verbinding met Leyenburg te herstellen, maar maakt daarbij een andere keuze. De Seniorenraad wil bus 21 laten afbuigen bij de Ambachtsweg en een eindpunt geven op het Plein. Dat zien wij niet zitten, omdat we geen wachtende bussen meer op die plek willen hebben.

Wij zien drie opties. Bus 21 (Lozerlaan-Scheveningen) laten afbuigen en door laten rijden naar het eindpunt van tram 16 en 17. Hiermee krijgen de veel inwoners van Wateringen en Zuidwest een directe verbinding met Rijswijk. Tweede mogelijkheid is het omleggen van de route van bus 37 (Leyenburg-Delfgauw). In plaats van over de Laan van Wateringse Veld te rijden, kan de bus via de Noordweg en Kerklaan rijden en dan óf via Het Tolland naar Wateringse Veld óf via de Dorpskade en het bedrijventerrein richting Delfgauw. Het voordeel hiervan is dat Wateringen dan ook een directe verbinding krijgt met het Reinier de Graafziekenhuis. De laatste optie is het terugbrengen van bus 27 tussen Wateringen en Leyenburg, waarbij minimaal een overstap op tram 16 en 17 hoort. Doorrijden naar Kijkduin zou ook heel mooi zijn.

Hopelijk heeft de brief van de Seniorenraad effect en kan Wateringen weer verbonden worden met Den Haag. Ook de komende raadsperiode zal D66 Westland zich blijven inzetten voor een zo optimaal mogelijk openbaar vervoer binnen Westland en tussen Westland en de omliggende gemeenten.

Maxim van Ooijen
raadslid D66 Westland