Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 september 2017

Meld je nu aan als kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018!

Op woensdag 21 maart 2018 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. D66 Westland hoopt daarbij natuurlijk op een geweldige uitslag die ons meer zetels oplevert dan we nu hebben. Voor die zetels zijn we op zoek naar kandidaat-raadsleden.

Op 13 juni 2017 hebben de leden Benjamin Hofland tot lijsttrekker gekozen. De volgende stap is het samenstellen van de rest van de kandidatenlijst waarmee D66 Westland gaat meedoen aan de verkiezingen.

Kandideren
Tussen 1 september en 5 oktober 2017 23.59 uur kunnen leden zich kandidaat stellen voor een plaats op de lijst. Vul daartoe het kandidaatstelingsformulier in en stuur het samen met een kopie legitimatie, een foto en een cv, vóór 5 oktober 23.59 uur aan de Verkiezingscommissie (vc@d66westland.nl).

In het formulier leest u de reglementaire vereisten waaraan kandidaten dienen te voldoen. Het profiel dat de Algemene Afdelingsvergadering heeft opgesteld voor kandidaat-raadsleden kunt u hier lezen.

Lijstadviescommissie
Om de leden te adviseren bij het uitbrengen van hun stem is er een Lijst Advies Commissie (LAC) ingesteld. De LAC zal aan de hand van gesprekken met kandidaten een lijstvolgorde als advies aan de leden voorleggen. De LAC bepaalt aan de hand van de motivering op het formulier en de meegestuurde cv’s met welke kandidaten zij in gesprek zullen gaan. De LAC neemt met die kandidaten contact op. De LAC bestaat uit:
– Tamara van Riet (voorzitter)
– Benjamin Hofland (lijsttrekker voor D66 Westland bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018)

De LAC brengt op 5 november een advies uit aan de leden. Daarna organiseert de verkiezingscommissie de digitale stemming, die zal plaatsvinden tussen 6 november en 24 november. De uitslag van de stemming en daarmee de definitieve kieslijst zal op 27 november worden bekendgemaakt.

 

Downloads:

formulier kandidaatstelling overige kandidaten gemeenteraadsverkiezingen 2018

profiel overige kandidaten gemeenteraadsverkiezingen 2018