Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 10 januari 2014

D66: meer openheid over gemeentefinanciën

D66 Westland wil kijken of de gemeente ook financiële informatie openbaar kan maken in de vorm van open data.

In het buitenland is gebleken dat dit leidt tot een transparantere en efficiëntere overheid, doordat website- of app-bouwers de informatie in een standaard formaat kunnen downloaden en overzichtelijk kunnen presenteren en vergelijken.

“Als we hiertoe overgaan krijgen onze burgers een beter inzicht in de besteding van hun belastinggeld, en het maakt benchmarking (vergelijken van Westlandse prestaties met andere gemeenten) een stuk gemakkelijker”, aldus D66-fractievoorzitter Tamara van Riet.

Iv3
In Nederland kennen we al een standaard voor digitale financiële overheidsinformatie: Iv3 (Informatie voor derden). Met Iv3 moeten gemeenten gegevens uit de begroting, jaarrekening en tussenrapportages aanleveren aan het rijk, de provincie en het CBS. Alle gegevens zijn dus al beschikbaar.

Andere gemeenten
De gemeente Amsterdam is al van plan om in het kader van Open Spending de Iv3-bestanden online te zetten. Ook in de gemeenten Utrecht, Den Haag, Leiden en Schiedam worden de financiële gegevens op initiatief van D66 openbaar gemaakt.

Westland
Naar aanleiding hiervan vraagt de fractie van D66 zich af of ook het Westlandse college bereid is om het Open Spending-initiatief te steunen door de Iv3-bestanden op de website beschikbaar te maken. Daarnaast zou D66 ook graag zien dat historische informatie op deze manier openbaar en toegankelijk wordt gemaakt voor de burger.

Lees hier de schriftelijke vragen over de openheid gemeentefinanciën.