Steun ons en help Nederland vooruit

D66 Westland

Hart voor Westland

College heeft spijt van gedoe met extra raad

Het college van B&W van Westland heeft spijt van de gang van zaken rond de extra raadsvergadering van 14 augustus 2018. Dat werd duidelijk in het door D66 Westland aangevraagde interpellatiedebat van dinsdag 18 september.

Verkiezingsprogramma 2018-2022