Steun ons en help Nederland vooruit

D66 Westland

Voor de toekomst van Westland

"Help Kinderombudsman bij onderzoek naar pesten!"

De Kinderombudsman is een onderzoek gestart naar pestgedrag onder kinderen. D66 Westland wil dat de gemeente, samen met de Jongerenraad, campagne gaat voeren om Westlandse kinderen te stimuleren de vragenlijst in te vullen.