Steun ons en help Nederland vooruit

D66 Westland

Hart voor Westland

D66 maakt Westland groener en duurzamer

De komende jaren krijgt Westland meer openbaar groen en wordt het voor huiseigenaren makkelijker om te investeren in energiebesparende maatregelen. Dat is de uitkomst van de begrotingsraad waar moties van D66 met deze strekking werden aangenomen.

Verkiezingsprogramma 2018-2022